Scrisoare cӑtre fiica mea

Zilele se scurg rapid ṣi de multe ori nu realizez decât din mers ce progrese faci ṣi cat de repede…